Liczebniki główne potęg tysiąca o wykładniku naturalnym.

Nazewnictwo obowiązujące na stronie. By przejść do właściwości danej liczby, wystarczy kliknąć na jej nazwę (dotyczy liczb do duodecyliarda).

Nazwa słowna Zapis wykładniczy Zapis dziesiętny 1)
jeden 100 10
tysiąc 103 1000
milion 106 1 000 000
miliard 109 1 000 000 000
bilion 1012 1 000 000 000 000
biliard 1015 1 000 000 000 000 000
trylion 1018 1 000 000 000 000 000 000
tryliard 1021 1 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadryliard 1027 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintylion 1030 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintyliard 1033 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
sekstylion 1036
sekstyliard 1039
septylion 1042
septyliard 1045
oktylion 1048
oktyliard 1051
nonylion 1054
nonyliard 1057
decylion 1060
decyliard 1063
undecylion 1066
undecyliard 1069
duodecylion 1072
duodecyliard 1075
tridecylion 1078
tridecyliard 1081
kwatourdecylion 1084
kwatourdecyliard 1087
kwindecylion 1090
kwindecyliard 1093
seksdecylion 1096
seksdecyliard 1099
googol 2) 10100
trycylion 10180
trycyliard 10183
kwadragilion 10240
kwadragiliard 10243
oktogilion 10480
oktogiliard 10483
centylion 10600
centyliard 10603

1) ze względu na długość zapisu (ilość zer) i brak praktycznego zastosowania w życiu codziennym, pominięte zostały zapisy dziesiętne liczb kilkudziesięciocyfrowych.

2) nie jest potęgą tysiąca

Ilość zer każdej z liczb określona jest również przez wykładnik potęgi 10.