Nauka liczb i ich nazw

Tutaj możesz przetestować i sprawdzić swoje umiejętności poprawnego nazywania i odczytywania liczb.

Pytań jest nieograniczenie wiele, a po każdej odpowiedzi następuje jej sprawdzenie. W przypadku błędnej odpowiedzi zadanie jest ponawiane.

Określ parametry testu