Obsługa strony i czytnika liczb

Na wszystkich podstronach serwisu dostępna jest wyszukiwarka, by umożliwić szybki dostęp do odczytywania liczb.

Podczas wizity zapamiętywana jest historia 15 ostatnio odwiedzonych liczb, by łatwo wrócić do którejś z poprzednio odwiedzanych liczb. Historia dostępna jest obok przycisku "Odczytaj" w górnym menu przy wyszukiwarce.

Każda podstrona ze szczegółami dotyczącymi liczby posiada pasek narzędzi umożliwiających wykonanie działania na bieżącej liczbie:

 • szybkie wyświetlenie szczegółów liczby mniejszej lub większej o 1,
 • przejście do liczby podwojonej lub zmniejszonej o połowę w stosunku do bieżącej,
 • szybkie pomnożenie lub podzielenie przez 10 (potocznie mówiąc "dodanie lub obcięcie" zera na końcu liczby),
 • przejście do najbliższej potęgi liczby 10, zaokrąglając w dół lub w górę,
 • podniesienie liczby do kwadratu oraz jej pierwiastkowanie kwadratowe.

Uzupełnieniem paska narzędzi jest ikona znaku zapytania, która pozwala przejść do losowej liczby z całego obsługiwanego zbioru liczb.

Nie wszystkie narzędzia dostępne są dla każdej liczby.

Informacje dodatkowe

Właściwości konkretnej liczby uzupełniają przydatne informacje, do których zaliczają się przede wszystkim:

 • parzystość liczby,
 • czy liczba jest pierwsza, złożona, półpierwsza, automorficzna czy doskonała,
 • notacja, czyli zapis słowny i liczbowy przy użyciu różnych konwencji nazewnictwa liczb, w tym notacja naukowa,
 • informacje o podzielności, faktoryzacja, wykaz dzielników i tabelka podzielności,
 • informacje przydatne dla informatyków, czyli zamiana liczby bajtów na jednostki pochodne,
 • inne ciekawostki.

Ograniczenia

W związku z limitami mocy obliczeniowej serwera, niektóre informacje o podzielności liczb i ich rozkład na czynniki pierwsze (faktoryzacja) są ograniczone. Dotyczy to liczb:

 • większych niż 9223372036854775807,
 • których jeden z czynników pierwszych jest większy niż 1299709.

Co druga liczba jest podzielna przez 2, co trzecia przez 3, itd. więc ostatnie ograniczenie dotyczy na pewno zdecydowanej mniejszości liczb z obsługiwanego przedziału.

Informacja o napotkanych ograniczeniach dla takich liczb jest wyświetlona na ich podstronach.