Informacje

Cel świata liczb

Celem tej strony jest ułatwienie odczytywania nazw liczb wpisanych za pomocą cyfr, a także przekształcenie nazw słownych liczb na ich zapis liczbowy.

Czytnik liczb odczytuje również liczby wpisane w sposób mieszany (liczbami i słowami jednocześnie), a także w systemie szesnastkowym (heksadecymalnym). Uzupłenieniem czytnika jest też obsługa skrótów słownych liczb, zarówno tych oficjalnych jak i umownych.

Dodatkową funkcjonalnością jest wyświetlanie kwoty słownie w złotych i groszach dla wszystkich liczb maksymalnie 23-cyfrowych (setki tryliardów) i mających maksymalnie 2 miejsca po przecinku.

Ponadto strona ma charakter edukacyjny. Służy pomocą w przyswajaniu i nauce prawidłowego zapisywania oraz czytania liczb. W przypadku zapisywania liczby ze słów, algorytm wskaże również ewentualne błędy popełnione w zapisie słownym, o ile te wystąpią lub nie są na tyle rążące by uniemożliwić odczyt liczby.

Zadania te możliwe są dzięki zastosowaniu autorskiego algorytmu przekształcania słow na liczby oraz liczb na słowa.

Uzupełnieniem edukacyjnego charakteru strony jest nauka odczytywania oraz zapisywania liczb w formie zadań testowych. W teście sprawdzić można umiejętność prawidłowego rozpoznawania liczb na podstawie zarówno ich zapisu słownego jak i cyfrowego.

Zbiór obsługiwanych liczb

Na chwilę obecną odczytywanne są liczby naturalne od 1 do ponad 1 duodecyliarda (jedynka z 75 zerami, 1075).

Oznacza to możliwość odczytania nazwy lub zapisania cyframi każdej liczby całkowitej z tego przedziału.

Używane nazewnictwo

W tzw. korpusie języka polskiego, największą liczbą nazwaną w języku polskim jest trylion (1 i 18 zer). Świat liczb obsługuje jednak liczby znacznie większe, nawet z 78 cyframi (w toerii bez ograniczeń, jednak nazwy dla liczb powyżej 78 cyfr nie są odnotowane w języku polskim).

Dlatego też do nazewnictwa kolejnych potęg tysiąca następujących po trylionie stosowane są nazwy utrwalone w piśmiennictwie, które wykorzystane zostały w jakichkolwiek słownikach czy encyklopediach.

Pełen wykaz nazw potęg tysiąca wykorzystywanych w nazewnictwie liczb znajduje się na podstronie z nazwami wielkich liczb.

Podziękowania

Spis rzeczy, bez których powstanie serwisu byłoby bardzo utrudnione:

  • Bootstrap - framework CSS, na którym oparty jest wygląd strony.
    http://getbootstrap.com/
  • Bootswatch - darmowe szablony do Bootstrapa, jeden z nich jest tutaj wykorzystany.
    http://bootswatch.com/
  • BigPrimes.net - tablice z liczbami pierwszymi, źródło danych przy testach i sprawdzaniu poprawności obliczeń autorskich skryptów używanych na stronie.
    http://www.bigprimes.net/