Etykiety liczb

Każda liczba wyświetlona na stronie posiada kilka etykiet. Etykiety te oznaczają różne właściwości danej liczby.

Lista możliwych etykiet:

Etykieta: Znaczenie:

liczba parzysta

Liczba parzysta, to taka liczba, która dzieli się bez reszty przez 2.
Każda liczba całkowita kończąca się na 2, 4, 6, 8 lub 0 jest liczbą parzystą.
Liczba parzysta nie może być jednocześnie liczbą nieparzystą.
Przykładowe liczby parzyste: 2, 4, 6, 8, 10, 12

liczba nieparzysta

Liczba nieparzysta to z kolei liczba niedzieląca się przez 2.
Ostatnia cyfra takich liczb to zawsze 1, 3, 5, 7 lub 9.
Jeśli liczba jest nieparzysta to nie może być jednocześnie parzysta.
Przykładowe liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

liczba pierwsza

Liczba pierwsza to liczba naturalna posiadająca tylko 2 dzielniki naturalne. 1 oraz samą siebie.
Liczby te mogą być zarówno nieparzyste jak i parzyste. Nie może być jednocześnie liczbą złożoną.
Uwaga, liczba 1 nie jest liczbą pierwszą.
Przykładowe liczby parzyste: 2, 3, 5, 7, 11, 13

liczba złożona

Liczba złożona w przeciwieństwie do liczb pierwszych ma więcej niż 2 dzielniki naturalne.
Czyli jeśli liczba jest złożona, na pewno nie jest równocześnie liczbą pierwszą.
Uwaga, 1 także nie jest liczbą złożoną.
Przykładowe liczby złozone: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14

liczba półpierwsza

Liczba półpierwsza to taka, która rozkłada się na iloczyn dokładnie dwóch czynników, które są liczbami pierwszymi.
Np. 33 = 3 × 11, 34 = 2 × 17, 35 = 5 × 7.
Każda liczba półpierwsza jest liczbą złożoną, więc jednocześnie nie jest liczbą pierwszą.
Przykładowe liczby półpierwsze: 33, 34, 35, 85, 86, 87, 93, 94, 95

liczba automorficzna

Liczba automorficzna to taka, której ostatnie cyfry wyniku mnożenia przez nią samą są również tą liczbą.
Np. 0 × 0 = 0, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 25 × 25 = 625.
Liczby te nie są zatem liczbami pierwszymi. Mogą być za to zarówno parzyste jak i nieparzyste.
Przykładowe liczby automorficzne: 0, 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625, 9376, 90625, 109376, 890625, 2890625

liczba doskonała

Liczba doskonała to taka liczba, która równa się sumie jej wszystkich naturalnych dzielników właściwych (czyli mniejszych od niej samej).
Np. 6 = 1 + 2 + 3, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Każda liczba doskonała jest liczbą złożoną. Wszystkie znane liczby doskonałe są parzyste, jednak nie istnieje dowód wykluczający istnienie nieparzystej liczby doskonałej.
Przykładowe liczby doskonałe: 6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056, 137438691328

ułamek dziesiętny

Ułamek dziesiętny, czyli liczba z częścią ułamkową "po przecinku".
Np. 0,1, 2,34, 5,007, 10,555.
Ułamki dziesiętne są liczbami wymiernymi.
Przykładowe ułamki dziesiętne: 0,0000005, 0,2, 0,477, 2,8, 81,08, 3300,0219