Aktualności

6 grudzień 2017 Przycisk „Kopiuj”.

Dzisiaj dodany został przycisk , który umożliwia łatwe i szybkie skopiowanie zapisu słownego liczby lub kwoty słownie (jeśli dostępna dla aktualnie wyświetlanej liczby) do schowka systemowego. Znajduje się on na podstronie każdej liczby tuż przy zapisie słownym oraz kwocie, jeśli liczba wygląda jak kwota słownie.

Ponadto usunięte zostały niektóre zbędne informacje jak suma cyfr, ich iloczyn, itp. oraz uproszczona została część podstrony z właściwościami liczb.

Dodane zostały przykładowe zdania w języku polskim z wykorzystaniem danej liczby. Jednym ze zdań to zawartość usuniętej tabelki z przeliczeniem bajtów na kilobajty, megabajty, gigabajty i terabajty. Może się to komuś przyda do nauki czy to liczb, czy języka polskiego. Od teraz nieregularnie dodawane będą nowe zdania, tak, by były one możliwie jak najbardziej zróżnicowane i unikalne.

7 lipiec 2017 Zmiany w wyglądzie strony.

Kilka zmian w wyglądzie strony z liczbą i jej właściwościami, w tym m.in. przeniesienie narzędzi do przekształceń bieżącej liczby na prawą część strony.

Poprawiono kilka błędów w końcówkach niektórych kwot oraz kilka innych, drobniejszych w wyglądzie strony.

5 lipiec 2017 Kwota słownie.

W opisie liczb pojawiła się dodatkowa rybryka, w której zapisana jest kwota słownie. Jest ona wyświetlona przy wszystkich liczbach do dwóch miejsc po przecinku oraz nieprzekraczających 18 cyfr (co odpowiada liczbom nie większym niż setki tryliardów).

Kwoty są wyrażone w złotówkach oraz, jeśli występuje część dziesiętna, w groszach. Dla przykładu, liczba 123,45, czyli sto dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy.

Dodatkowo zoptymalizowane zostały funkcje odpowiadające za działania na ogromnych liczbach oraz usunięte zostało kilka drobnych błędów.

8 grudzień 2015 Nieskończoność.

Nieskończoność (o którą było kilka zapytań) jest już poprawnie odczytywana. Stara wersja skryptu odczytywała nieskończonośc jako... 6.

Ciekawa sprawa.

8 listopad 2015 Ułamki dziesiętne.

Skrypt czytnika liczb odczytuje teraz także ułamki dziesiętne zapisane cyframi.

Obsługiwane są części ułamkowe do 77 miejsc po przecinku (czyli z dokładnością do jednej studuodecyliardowej).

3 listopad 2015 Nauka liczb, nazewnictwo i zapisywanie.

Świat liczb od teraz umożliwia wygodną naukę liczb. Jest to nieoceniona pomoc w przyswajaniu nazewnictwa i zapisu liczb nie tylko dla najmłodszych, lecz także osób uczących się liczb w języku polskim. A pasjonaci matematyki mogą sprawdzić swoją biegłość w liczbach.

Nauka odbywa się poprzez zadawanie pytań o zapis lub odczyt losowych liczb. Można wybrać zakres testu oraz poziom skomplikowania liczb. Szczegóły dostępne są na podstronie testu.

Ponadto dodana została legenda do wszystkich etykiet znajdujących się przy sprawdzanych liczbach. Jest ona dostępna bezpośrednio pod samymi etykietami przy właściwościach liczby, pod łączem "[ ? ]".

Strona zyskała logo oraz nową kolorystykę, a w kodzie zaszło kilka zmian, poprawek i ulepszeń.

23 październik 2014 Obsługa liczb zapisanych w systemie heksadecymalnym.

Pojawiła się opcja rozpoznawania liczb wpisanych w systemie heksadecymalnym (szesnastkowym), np. 3bab96d2.

Liczba taka zostanie przekształcona na system dziesiętny.

Ponadto jeśli wpisana liczba istnieje także w zapisie binarnym (dwójkowym), zostanie ona dodatkowo przeliczona na dziesiętny zapis liczbowy.

Tym samym wyszukanie np. liczby 1011, wyświetli właściwości dla liczby 1011 (w systemie decymalnym czyli dziesiętnym), oraz informację o wartości tej liczby w systemie dziesiątkowym, traktując ją jako liczbę zapisaną dwójkowo.

Zwiększenie skuteczności rozpoznawania liczb nastąpiło też dzięki powiększeniu obsługiwanych skrótów przy odczytywaniu liczb z zapisu mieszanego. Teraz odczytywane są również liczby zapisane w sposób charakterystyczny dla kwot lub cen szczególnie w grach on-line, np. 1k, 34kk, 2g, 7m, itp.

18 październik 2014 Dodana podstrona z nazwami wielkich liczb.

Od teraz na podstronie z wielkimi liczbami dostępna jest tabelka z nazwami oraz postacią wykładniczą liczb możliwych do odczytania w czytniku Świata Liczb.

Czytanie liczb z zapisu mieszanego zostało ulepszone o obsługę skrótów. Czytnik rozpoznaje już liczby wpisane w następujący sposób: 10 tys, 3 mln, 5mld, itp.

13 październik 2014 Nowa opcja odczytywania liczb i drobne poprawki.

Od dzisiaj strona rozpoznaje liczby wpisane w sposób mieszany. Oznacza to, że możliwe jest odczytywanie nazw liczb zapisanych jednocześnie zarówno cyframi jak i słowami.

Przykładowe liczby, których nazwy oraz zapisy liczbowe można od teraz odczytywać: 100 tysięcy, milion 200, itp.

12 październik 2014 Całkiem nowa odsłona Świata Liczb.

Witajcie w świecie liczb. Strona przeszła remont generalny, wygląd został zmieniony oraz dostosowany do wyświetlania na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu.

Wygląd to jednak ewolucja. To czego nie widać, to zmiany w skrypcie strony. A tam nastąpiła rewolucja.

Od dzisiaj na stronie odczytać można nie tylko zapis słowny liczby z jej zapisu cyframi, ale także zapisać liczbę cyframi na podstawie jej zapisu słownego.

Dodatkowo, zapis ten sprawdzony zostanie pod kątem błędów i poprawiony jeśli takowe wystąpią.

Prócz powyższej, najważniejszej zmiany, dodane zostało też kilka narzędzi do szybkiego przekształcania liczby na inną z pominięciem ograniczeń w wielkości liczby całkowitej w systemach 64 bitowych.

Oznacza to, że już jest możliwość dowolnego przeglądania liczb w obsługiwanym zakresie oraz wykonywania na nich działań dzielenia, mnożenia, podnoszenia do kwadratu, pierwiastkowania, itp. bez utraty precyzji, jeśli tylko wynikiem będzie inna liczba całkowita z obsługiwanego zakresu.

W praktyce operacje te dostępne byłyby również i dla liczb jeszcze większych (powyżej 78 cyfr), ale ich nazwy nie są obecnie obsługiwane przez skrypt strony.