liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

96 000


słownie

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy


kwota słownie

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych

96 000 to 0,096 miliona lub 9,6% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 904000.

Liczba 96000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 96 000

Notacja

polska konwencja edytorska 96 000
polska konwencja matematyczna 96.​000
notacja naukowa 9,6e4
postać wykładnicza 9,6 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10111011100000000
oktalny (ósemkowy) 273400
heksadecymalny (szesnastkowy) 17700

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 28 × 3 × 53
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 72
Dzielniki liczby 96000:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 64, 75, 80, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 160, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 320, 375, 384, 400, 480, 500, 600, 640, 750, 768, 800, 960, 1000, 1200, 1280, 1500, 1600, 1920, 2000, 2400, 3000, 3200, 3840, 4000, 4800, 6000, 6400, 8000, 9600, 12000, 16000, 19200, 24000, 32000, 48000, 96000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 96000​

Wiesz może czy Chorzele oraz Wleń umiejscowione są dziewięćdziesiąt sześć tysięcy kilometrów od siebie?
Kredytowanie na odkupienie magazynu w kwocie dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych dane zostało na czas dziesięciu lat.
Dziewięćdziesiąt sześć tysięcy posiłków.
96000 bajtów to około 93,75 KB.
Wydatki statutowe na osprzęt pożarły tylko dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.
Co najmniej dziewięćdziesiąt sześć tysięcy ciał niebieskich są w przestrzeni pozaziemskiej.