ułamek dziesiętny
[ ? ]

850​0,8​4​


słownie

osiem tysięcy pięćset i osiemdziesiąt cztery setne


kwota słownie

osiem tysięcy pięćset złotych i osiemdziesiąt cztery grosze