ułamek dziesiętny
[ ? ]

8,5​


słownie

osiem i pięć dziesiątych


kwota słownie

osiem złotych i pięćdziesiąt groszy