ułamek dziesiętny
[ ? ]

743​,23​


słownie

siedemset czterdzieści trzy i dwadzieścia trzy setne


kwota słownie

siedemset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia trzy grosze