liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

71


słownie

siedemdziesiąt jeden


kwota słownie

siedemdziesiąt jeden złotych

71 to 0,071 tysiąca lub 7,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 929.

Liczba 71​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 71

Notacja

polska konwencja edytorska 71
polska konwencja matematyczna 71
notacja naukowa 7,1e1
postać wykładnicza 7,1 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000111
oktalny (ósemkowy) 107
heksadecymalny (szesnastkowy) 47

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 71 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 71:
1, 71

Przykładowe zdania z użyciem liczby 71​

Rafaela ma siedemdziesiąt jeden centymetrów wzrostu.
Otylia ma siedemdziesiąt jeden kg wagi.
Ryczałt w kwocie 71 polskich złotych podaje się słownie na przelewie tak: siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100 groszy.
Siedemdziesiąt jeden księgozbiorów.
Bogusia umie powynajdować siedemdziesiąt jeden teorii na miejscu, by wytłumaczyć sprawki.
71 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).