liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

701


słownie

siedemset jeden


kwota słownie

siedemset jeden złotych

701 to 0,701 tysiąca lub 70,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 299.

Liczba 701​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 701

Notacja

polska konwencja edytorska 701
polska konwencja matematyczna 701
notacja naukowa 7,01e2
postać wykładnicza 7,01 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1010111101
oktalny (ósemkowy) 1275
heksadecymalny (szesnastkowy) 2bd

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 701 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 701:
1, 701

Przykładowe zdania z użyciem liczby 701​

701 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Siedemset jeden fugirek.
Ten bestseller ma siedemset jeden stronic.
Powiedz mi, Wleń i Mikołów umiejscowione są siedemset jeden metrów między sobą?
Na szczycie główki może rosnąć nawet siedemset jeden siwych włosków.
W przechowalni można wepchnąć siedemset jeden gratów.