liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

70 001


słownie

siedemdziesiąt tysięcy jeden


kwota słownie

siedemdziesiąt tysięcy jeden złotych

70 001 to około 0,07 miliona lub w przybliżeniu 7% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 929999.

Liczba 70001​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 70 001

Notacja

polska konwencja edytorska 70 001
polska konwencja matematyczna 70.​001
notacja naukowa 7,000​1e4
postać wykładnicza 7,000​1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10001000101110001
oktalny (ósemkowy) 210561
heksadecymalny (szesnastkowy) 11171

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 70 001 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 70001:
1, 70001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 70001​

70001 bajtów to około 68,36 KB.
To zagadnienie ma aż siedemdziesiąt tysięcy jeden możliwych kombinacji.
Na czubku głowy może wzrastać nawet siedemdziesiąt tysięcy jeden kręconych włosków.
Projekty inwestycyjne w komputery pożarły niemal siedemdziesiąt tysięcy jeden złotych.
Sumę 70001 PLN podaje się słownie na przelewie tak: siedemdziesiąt tysięcy jeden złotych, 00/100 groszy.
Przynajmniej siedemdziesiąt tysięcy jeden gwiazd znajduje się w przestrzeni pozaziemskiej.