liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba automorficzna
[ ? ]

625


słownie

sześćset dwadzieścia pięć


kwota słownie

sześćset dwadzieścia pięć złotych

625 to 0,625 tysiąca lub 62,5% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 375.

Liczba 625​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, automorficzną.

Właściwości liczby 625

Notacja

polska konwencja edytorska 625
polska konwencja matematyczna 625
notacja naukowa 6,25e2
postać wykładnicza 6,25 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1001110001
oktalny (ósemkowy) 1161
heksadecymalny (szesnastkowy) 271

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 54
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 5
Dzielniki liczby 625:
1, 5, 25, 125, 625

Przykładowe zdania z użyciem liczby 625​

Czy to prawda, że Nowogród oraz Mikołajki są rozmieszczone sześćset dwadzieścia pięć kilometrów od siebie?
W kontenerze pomieści się sześćset dwadzieścia pięć skarbów.
Ta grzęda ma z sześćset dwadzieścia pięć lat.
625 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Na główce może wzrastać np. sześćset dwadzieścia pięć zadbanych włosów.
Opłatę 625 złotych polskich notuje się słownie na przelewie w ten sposób: sześćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100 groszy.