liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

6067


słownie

sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem


kwota słownie

sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych

6067 to około 0,006 miliona lub w przybliżeniu 0,61% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 993933.

Liczba 6067​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 6067

Notacja

polska konwencja edytorska 6067
polska konwencja matematyczna 6.​067
notacja naukowa 6,067e3
postać wykładnicza 6,067 × 103
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1011110110011
oktalny (ósemkowy) 13663
heksadecymalny (szesnastkowy) 17b3

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 6067 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 6067:
1, 6067

Przykładowe zdania z użyciem liczby 6067​

Stawkę w wysokości 6067 złotych polskich zapisuje się słownie na przelewie tak: sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy.
Z nieboskłonu zlatuje akurat gdzieś sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem płatków śniegu.
Kredytowanie na wykupienie środków higienicznych w kwocie sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych dane zostało na czas czternastu lat.
Ten monolit ma już sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem lat.
6067 bajtów to około 5,92 KB.
W ubiegłotygodniowej zabawie zwyciężyła liczba sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem.