liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

601


słownie

sześćset jeden


kwota słownie

sześćset jeden złotych

601 to 0,601 tysiąca lub 60,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 399.

Liczba 601​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 601

Notacja

polska konwencja edytorska 601
polska konwencja matematyczna 601
notacja naukowa 6,01e2
postać wykładnicza 6,01 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1001011001
oktalny (ósemkowy) 1131
heksadecymalny (szesnastkowy) 259

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 601 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 601:
1, 601

Przykładowe zdania z użyciem liczby 601​

Zosia może wynaleźć sześćset jeden intryg w mgnieniu oka, by umotywować swoją nieroztropność.
Nad głowami opada obecnie sześćset jeden płatków śniegu.
601 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
To czytadło ma sześćset jeden stronic.
Na szczycie głowy może znajdować się przykładowo sześćset jeden brązowych włosków.
W kufrze upchnie się sześćset jeden ciuchów.