liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

60


słownie

sześćdziesiąt


kwota słownie

sześćdziesiąt złotych

60 to 0,06 tysiąca lub 6% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 940.

Liczba 60​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 60

Notacja

polska konwencja edytorska 60
polska konwencja matematyczna 60
notacja naukowa 6e1
postać wykładnicza 6 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 111100
oktalny (ósemkowy) 74
heksadecymalny (szesnastkowy) 3c

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 3 × 5
iloczyn potęg czynników 22 × 3 × 5
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 60:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Przykładowe zdania z użyciem liczby 60​

Oswald waży sześćdziesiąt kg.
Powiedz mi, Kępice oraz Skawina rozmieszczone są sześćdziesiąt kilometrów między sobą?
60 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Lubisław ma sześćdziesiąt cm wysokości.
Sześćdziesiąt sposobów.
Odpłatność w kwocie 60 PLN wpisuje się słownie na przelewie jako sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy.