ułamek dziesiętny
[ ? ]

6,6


💬 słownie

sześć i sześć dziesiątych


💰 kwota słownie

sześć złotych i sześćdziesiąt groszy