liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

57 000


słownie

pięćdziesiąt siedem tysięcy


kwota słownie

pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych

57 000 to 0,057 miliona lub 5,7% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 943000.

Liczba 57000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 57 000

Notacja

polska konwencja edytorska 57 000
polska konwencja matematyczna 57.​000
notacja naukowa 5,7e4
postać wykładnicza 5,7 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1101111010101000
oktalny (ósemkowy) 157250
heksadecymalny (szesnastkowy) dea8

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 19
iloczyn potęg czynników 23 × 3 × 53 × 19
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 64
Dzielniki liczby 57000:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 30, 38, 40, 50, 57, 60, 75, 76, 95, 100, 114, 120, 125, 150, 152, 190, 200, 228, 250, 285, 300, 375, 380, 456, 475, 500, 570, 600, 750, 760, 950, 1000, 1140, 1425, 1500, 1900, 2280, 2375, 2850, 3000, 3800, 4750, 5700, 7125, 9500, 11400, 14250, 19000, 28500, 57000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 57000​

Obecny kredyt na odkupienie reklam na pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych przyznany został na okres czterdziestu sześciu miesięcy.
Pewne jesteście, że Tuczno oraz Kamień Krajeński są rozmieszczone pięćdziesiąt siedem tysięcy kilometrów między sobą?
Ten piaskowiec ma około pięćdziesiąt siedem tysięcy lat.
Przedsięwzięcia inwestycyjne w materiały pochłonęły więcej niźli pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych.
W minionej grze wylosowana była liczba pięćdziesiąt siedem tysięcy.
57000 bajtów to około 55,66 KB.