liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

548


💬 słownie

pięćset czterdzieści osiem


💰 kwota słownie

pięćset czterdzieści osiem złotych

548 to 0,548 tysiąca lub 54,8% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 452.

Liczba 548 jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 548

Notacja

polska konwencja edytorska 548
polska konwencja matematyczna 548
notacja naukowa 5,48e2
postać wykładnicza 5,48 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000100100
oktalny (ósemkowy) 1044
heksadecymalny (szesnastkowy) 224

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 137
iloczyn potęg czynników 22 × 137
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 6
Dzielniki liczby 548:
1, 2, 4, 137, 274, 548

Przykładowe zdania z użyciem liczby 548

548 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Prawdę mówią, że Brzozów oraz Ostrowiec Świętokrzyski są oddalone o pięćset czterdzieści osiem jardów od siebie?
W depozycie da radę przechować pięćset czterdzieści osiem rupieci.
Odpłatność w wysokości 548 zł notuje się słownie na przelewie jako pięćset czterdzieści osiem złotych, 00/100 groszy.
W poprzedniej rozgrywce zwyciężyła liczba pięćset czterdzieści osiem.
Na głowie może rosnąć sobie np. pięćset czterdzieści osiem brązowych włosków.