liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

541


słownie

pięćset czterdzieści jeden


kwota słownie

pięćset czterdzieści jeden złotych

541 to 0,541 tysiąca lub 54,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 459.

Liczba 541​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 541

Notacja

polska konwencja edytorska 541
polska konwencja matematyczna 541
notacja naukowa 5,41e2
postać wykładnicza 5,41 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000011101
oktalny (ósemkowy) 1035
heksadecymalny (szesnastkowy) 21d

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 541 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 541:
1, 541

Przykładowe zdania z użyciem liczby 541​

W kontenerze pomieści się pięćset czterdzieści jeden klekotów.
Składkę w wysokości 541 złotych polskich notuje się słownie na przelewie jako pięćset czterdzieści jeden złotych, 00/100 groszy.
W bieżącym konkursie wylosowana była liczba pięćset czterdzieści jeden.
541 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Omar umie wymyślić pięćset czterdzieści jeden kłamstewek w okamgnieniu, by wyjaśnić swoją nieroztropność.
Pięćset czterdzieści jeden fig.