liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

528 500


słownie

pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset


kwota słownie

pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych

528 500 to około 0,529 miliona lub 52,85% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 471500.

Liczba 528500​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 528 500

Notacja

polska konwencja edytorska 528 500
polska konwencja matematyczna 528.​500
notacja naukowa 5,285e5
postać wykładnicza 5,285 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10000001000001110100
oktalny (ósemkowy) 2010164
heksadecymalny (szesnastkowy) 81074

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 7 × 151
iloczyn potęg czynników 22 × 53 × 7 × 151
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 48
Dzielniki liczby 528500:
1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 25, 28, 35, 50, 70, 100, 125, 140, 151, 175, 250, 302, 350, 500, 604, 700, 755, 875, 1057, 1510, 1750, 2114, 3020, 3500, 3775, 4228, 5285, 7550, 10570, 15100, 18875, 21140, 26425, 37750, 52850, 75500, 105700, 132125, 264250, 528500

Przykładowe zdania z użyciem liczby 528500​

Kwotę 528500 złotych polskich wpisuje się słownie na druczku jako pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100 groszy.
Co najmniej pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset planetoid można wypatrzeć w naszym otoczeniu w przestrzeni kosmicznej.
W ubiegłej rozgrywce wygrała liczba pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset.
528500 bajtów to około 516,11 KB.
Powiedz mi, Kargowa oraz Chojnów są oddalone o pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset metrów pomiędzy sobą?
Projekty inwestycyjne w komputery kosztowały ponad pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych.