liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

51 000


słownie

pięćdziesiąt jeden tysięcy


kwota słownie

pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych

51 000 to 0,051 miliona lub 5,1% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 949000.

Liczba 51000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 51 000

Notacja

polska konwencja edytorska 51 000
polska konwencja matematyczna 51.​000
notacja naukowa 5,1e4
postać wykładnicza 5,1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1100011100111000
oktalny (ósemkowy) 143470
heksadecymalny (szesnastkowy) c738

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17
iloczyn potęg czynników 23 × 3 × 53 × 17
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 64
Dzielniki liczby 51000:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 24, 25, 30, 34, 40, 50, 51, 60, 68, 75, 85, 100, 102, 120, 125, 136, 150, 170, 200, 204, 250, 255, 300, 340, 375, 408, 425, 500, 510, 600, 680, 750, 850, 1000, 1020, 1275, 1500, 1700, 2040, 2125, 2550, 3000, 3400, 4250, 5100, 6375, 8500, 10200, 12750, 17000, 25500, 51000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 51000​

Ten rów grzbietowy ma z pięćdziesiąt jeden tysięcy lat.
Inicjatywy inwestycyjne w osprzęt kosztowały ponad pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych.
Min. pięćdziesiąt jeden tysięcy gwiazd są w uniwersum.
51000 bajtów to około 49,80 KB.
Wsparcie na nabycie pustaków w kwocie pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych dane zostało na okres dwudziestu dwóch miesięcy.
Na główce może wyrastać przykładowo pięćdziesiąt jeden tysięcy falowanych włosów.