liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

500 000


słownie

pięćset tysięcy


kwota słownie

pięćset tysięcy złotych

500 000 to 0,5 miliona lub 50% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 500000.

Liczba 500000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 500 000

Notacja

polska konwencja edytorska 500 000
polska konwencja matematyczna 500.​000
notacja naukowa 5e5
postać wykładnicza 5 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111010000100100000
oktalny (ósemkowy) 1720440
heksadecymalny (szesnastkowy) 7a120

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 25 × 56
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 42
Dzielniki liczby 500000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 500, 625, 800, 1000, 1250, 2000, 2500, 3125, 4000, 5000, 6250, 10000, 12500, 15625, 20000, 25000, 31250, 50000, 62500, 100000, 125000, 250000, 500000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 500000​

Brzoza brodawkowata to drzewko, na którym rosnąć może minimum pięćset tysięcy liści.
500000 bajtów to około 488,28 KB.
Z niebios opada aktualnie pięćset tysięcy płatków śniegu.
Orientujesz się, czy Warka oraz Krzeszowice są rozmieszczone pięćset tysięcy kilometrów między sobą?
Ten grzbiet ma około pięćset tysięcy lat.
Należność 500000 zł zapisuje się słownie na przelewie tak: pięćset tysięcy złotych, 00/100 groszy.