liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

4 966 000


słownie

cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy


kwota słownie

cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych

4 966 000 to około 0,005 miliarda lub w przybliżeniu 0,5% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 995034000.

Liczba 4966000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 4 966 000

Notacja

polska konwencja edytorska 4 966 000
polska konwencja matematyczna 4.​966.​000
notacja naukowa 4,966e6
postać wykładnicza 4,966 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10010111100011001110000
oktalny (ósemkowy) 22743160
heksadecymalny (szesnastkowy) 4bc670

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 13 × 191
iloczyn potęg czynników 24 × 53 × 13 × 191
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 80
Dzielniki liczby 4966000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 26, 40, 50, 52, 65, 80, 100, 104, 125, 130, 191, 200, 208, 250, 260, 325, 382, 400, 500, 520, 650, 764, 955, 1000, 1040, 1300, 1528, 1625, 1910, 2000, 2483, 2600, 3056, 3250, 3820, 4775, 4966, 5200, 6500, 7640, 9550, 9932, 12415, 13000, 15280, 19100, 19864, 23875, 24830, 26000, 38200, 39728, 47750, 49660, 62075, 76400, 95500, 99320, 124150, 191000, 198640, 248300, 310375, 382000, 496600, 620750, 993200, 1241500, 2483000, 4966000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 4966000​

Wczorajszy kredyt na nabycie książek na cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych dany został na czas pięćdziesięciu pięciu miesięcy.
Giełda regionalna wypracowała dwanaście dni temu cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy randów obrotu.
Ten gejzeryt ma z cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy lat.
Malunek wykupiony został za cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy hrywien ukraińskich.
Inwestycje w maszyny pochłonęły ponad cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych.
4966000 bajtów to około 4 849,61 KB, albo około 4,74 MB.