liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

487


słownie

czterysta osiemdziesiąt siedem


kwota słownie

czterysta osiemdziesiąt siedem złotych

487 to 0,487 tysiąca lub 48,7% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 513.

Liczba 487​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 487

Notacja

polska konwencja edytorska 487
polska konwencja matematyczna 487
notacja naukowa 4,87e2
postać wykładnicza 4,87 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 111100111
oktalny (ósemkowy) 747
heksadecymalny (szesnastkowy) 1e7

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 487 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 487:
1, 487

Przykładowe zdania z użyciem liczby 487​

487 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Czterysta osiemdziesiąt siedem płyt ceramicznych.
W ubiegłotygodniowej zgaduj-zgaduli wygrała liczba czterysta osiemdziesiąt siedem.
Milcia umie wykombinować czterysta osiemdziesiąt siedem kłamstw w trzy sekundy, byleby usprawiedliwić swoją nieostrożność.
Stawkę 487 PLN wypisuje się słownie na przelewie w ten sposób: czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy.
Na głowie może wyrastać na przykład czterysta osiemdziesiąt siedem jasnych włosów.