liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

4180


słownie

cztery tysiące sto osiemdziesiąt


kwota słownie

cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych

4180 to około 0,004 miliona lub w przybliżeniu 0,42% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 995820.

Liczba 4180​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 4180

Notacja

polska konwencja edytorska 4180
polska konwencja matematyczna 4.​180
notacja naukowa 4,18e3
postać wykładnicza 4,18 × 103
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000001010100
oktalny (ósemkowy) 10124
heksadecymalny (szesnastkowy) 1054

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 5 × 11 × 19
iloczyn potęg czynników 22 × 5 × 11 × 19
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 24
Dzielniki liczby 4180:
1, 2, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 22, 38, 44, 55, 76, 95, 110, 190, 209, 220, 380, 418, 836, 1045, 2090, 4180

Przykładowe zdania z użyciem liczby 4180​

Dofinansowanie na nabycie elektroniki w kwocie cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych przyznane zostało na termin trzech miesięcy.
Lokaty kapitału w oprzyrządowanie kosztowały aż cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych.
Jesteś całkowicie pewna, że Garwolin i Jasło są umiejscowione cztery tysiące sto osiemdziesiąt jardów między sobą?
We wczorajszej rozgrywce wylosowana była liczba cztery tysiące sto osiemdziesiąt.
4180 bajtów to około 4,08 KB.
Nawet cztery tysiące sto osiemdziesiąt ciał niebieskich są w dalekiej przestrzeni kosmicznej.