liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

41 000


słownie

czterdzieści jeden tysięcy


kwota słownie

czterdzieści jeden tysięcy złotych

41 000 to 0,041 miliona lub 4,1% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 959000.

Liczba 41000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 41 000

Notacja

polska konwencja edytorska 41 000
polska konwencja matematyczna 41.​000
notacja naukowa 4,1e4
postać wykładnicza 4,1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1010000000101000
oktalny (ósemkowy) 120050
heksadecymalny (szesnastkowy) a028

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 41
iloczyn potęg czynników 23 × 53 × 41
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 32
Dzielniki liczby 41000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 41, 50, 82, 100, 125, 164, 200, 205, 250, 328, 410, 500, 820, 1000, 1025, 1640, 2050, 4100, 5125, 8200, 10250, 20500, 41000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 41000​

Ta niewiadoma ma aż czterdzieści jeden tysięcy możliwych kombinacji.
41000 bajtów to około 40,04 KB.
Ostatnia pożyczka na zakup drewna na czterdzieści jeden tysięcy złotych dana została na okres czternastu miesięcy.
Pamiątki nabyte zostały za zawrotne czterdzieści jeden tysięcy złotych.
Czy rzeczywiście Lubliniec oraz Śrem są ulokowane czterdzieści jeden tysięcy kilometrów pomiędzy sobą?
Sumę 41000 zł podaje się słownie na druczku tak: czterdzieści jeden tysięcy złotych, 00/100 groszy.