liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

41


słownie

czterdzieści jeden


kwota słownie

czterdzieści jeden złotych

41 to 0,041 tysiąca lub 4,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 959.

Liczba 41​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 41

Notacja

polska konwencja edytorska 41
polska konwencja matematyczna 41
notacja naukowa 4,1e1
postać wykładnicza 4,1 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101001
oktalny (ósemkowy) 51
heksadecymalny (szesnastkowy) 29

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 41 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 41:
1, 41

Przykładowe zdania z użyciem liczby 41​

Czterdzieści jeden butelek.
Werka ma czterdzieści jeden kg wagi.
Cenę 41 PLN rozpisuje się słownie na przelewie w ten sposób: czterdzieści jeden złotych, 00/100 groszy.
W minionej zgaduj-zgaduli wygrała liczba czterdzieści jeden.
Dal jest w stanie wykombinować czterdzieści jeden wymówek od niechcenia, aby skryć uchybienia.
41 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).