ułamek dziesiętny
[ ? ]

400​00,​01​


słownie

czterdzieści tysięcy i jedna setna


kwota słownie

czterdzieści tysięcy złotych i jeden grosz