liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

400


💬 słownie

czterysta


💰 kwota słownie

czterysta złotych

400 to 0,4 tysiąca lub 40% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 600.

Liczba 400 jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 400

Notacja

polska konwencja edytorska 400
polska konwencja matematyczna 400
notacja naukowa 4e2
postać wykładnicza 4 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 110010000
oktalny (ósemkowy) 620
heksadecymalny (szesnastkowy) 190

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 24 × 52
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 15
Dzielniki liczby 400:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400

Przykładowe zdania z użyciem liczby 400

Znad głów pada w tym momencie może i nawet czterysta płatków śniegu.
We wczorajszej grze wylosowana została liczba czterysta.
Ta rysa ma co najmniej czterysta lat.
W kanciapie pomieści się czterysta staroci.
400 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Odpłatność w wysokości 400 PLN rozpisuje się słownie na przelewie tak: czterysta złotych, 00/100 groszy.