liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

390


słownie

trzysta dziewięćdziesiąt


kwota słownie

trzysta dziewięćdziesiąt złotych

390 to 0,39 tysiąca lub 39% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 610.

Liczba 390​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 390

Notacja

polska konwencja edytorska 390
polska konwencja matematyczna 390
notacja naukowa 3,9e2
postać wykładnicza 3,9 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 110000110
oktalny (ósemkowy) 606
heksadecymalny (szesnastkowy) 186

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 3 × 5 × 13
iloczyn potęg czynników 2 × 3 × 5 × 13
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 16
Dzielniki liczby 390:
1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26, 30, 39, 65, 78, 130, 195, 390

Przykładowe zdania z użyciem liczby 390​

Subisław zdoła wykombinować trzysta dziewięćdziesiąt intryg od niechcenia, byleby zatuszować własne roztrzepanie.
Ta księga ma trzysta dziewięćdziesiąt stron.
Czy Warka i Suchań znajdują się trzysta dziewięćdziesiąt jardów od siebie?
390 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Znad głów spada obecnie chyba trzysta dziewięćdziesiąt kropelek deszczu.
Trzysta dziewięćdziesiąt spisków.