liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

379


słownie

trzysta siedemdziesiąt dziewięć


kwota słownie

trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych

379 to 0,379 tysiąca lub 37,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 621.

Liczba 379​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 379

Notacja

polska konwencja edytorska 379
polska konwencja matematyczna 379
notacja naukowa 3,79e2
postać wykładnicza 3,79 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101111011
oktalny (ósemkowy) 573
heksadecymalny (szesnastkowy) 17b

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 379 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 379:
1, 379

Przykładowe zdania z użyciem liczby 379​

Z niebios zlatuje w bieżącym momencie może trzysta siedemdziesiąt dziewięć płatków śniegu.
W minionej zgaduj-zgaduli zwyciężyła liczba trzysta siedemdziesiąt dziewięć.
379 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Trzysta siedemdziesiąt dziewięć kiełbas.
Taksę 379 PLN wpisuje się słownie na przelewie w ten sposób: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100 groszy.
Ten blok skalny ma z trzysta siedemdziesiąt dziewięć lat.