liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

36 400


słownie

trzydzieści sześć tysięcy czterysta


kwota słownie

trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych

36 400 to około 0,036 miliona lub 3,64% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 963600.

Liczba 36400​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 36 400

Notacja

polska konwencja edytorska 36 400
polska konwencja matematyczna 36.​400
notacja naukowa 3,64e4
postać wykładnicza 3,64 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000111000110000
oktalny (ósemkowy) 107060
heksadecymalny (szesnastkowy) 8e30

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 13
iloczyn potęg czynników 24 × 52 × 7 × 13
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 60
Dzielniki liczby 36400:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 25, 26, 28, 35, 40, 50, 52, 56, 65, 70, 80, 91, 100, 104, 112, 130, 140, 175, 182, 200, 208, 260, 280, 325, 350, 364, 400, 455, 520, 560, 650, 700, 728, 910, 1040, 1300, 1400, 1456, 1820, 2275, 2600, 2800, 3640, 4550, 5200, 7280, 9100, 18200, 36400

Przykładowe zdania z użyciem liczby 36400​

Jesteś absolutnie pewna, że Zambrów i Baborów ulokowane są trzydzieści sześć tysięcy czterysta kilometrów od siebie?
36400 bajtów to około 35,55 KB.
Trzydzieści sześć tysięcy czterysta kiełbas.
To zadanie ma aż trzydzieści sześć tysięcy czterysta możliwych kombinacji.
Kredytowanie na odkupienie maszyn roboczych w wysokości trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych dane zostało na okres dziewięciu miesięcy.
Sumę 36400 polskich złotych podaje się słownie na przelewie tak: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych, 00/100 groszy.