liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

35 000


słownie

trzydzieści pięć tysięcy


kwota słownie

trzydzieści pięć tysięcy złotych

35 000 to 0,035 miliona lub 3,5% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 965000.

Liczba 35000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 35 000

Notacja

polska konwencja edytorska 35 000
polska konwencja matematyczna 35.​000
notacja naukowa 3,5e4
postać wykładnicza 3,5 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000100010111000
oktalny (ósemkowy) 104270
heksadecymalny (szesnastkowy) 88b8

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 7
iloczyn potęg czynników 23 × 54 × 7
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 40
Dzielniki liczby 35000:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 56, 70, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 500, 625, 700, 875, 1000, 1250, 1400, 1750, 2500, 3500, 4375, 5000, 7000, 8750, 17500, 35000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 35000​

Brylant odsprzedany został za bagatela trzydzieści pięć tysięcy lew bułgarskich.
Czy rzeczywiście Buk oraz Polanów ulokowane są trzydzieści pięć tysięcy kilometrów od siebie?
35000 bajtów to około 34,18 KB.
Dofinansowanie na odkupienie magazynu w kwocie trzydzieści pięć tysięcy złotych dane zostało na termin sześćdziesięciu dwóch miesięcy.
Sumę 35000 PLN wpisuje się słownie na przelewie jako trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Z nieba pada w tym momencie spokojnie trzydzieści pięć tysięcy kropelek deszczu.