liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

350


słownie

trzysta pięćdziesiąt


kwota słownie

trzysta pięćdziesiąt złotych

350 to 0,35 tysiąca lub 35% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 650.

Liczba 350​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 350

Notacja

polska konwencja edytorska 350
polska konwencja matematyczna 350
notacja naukowa 3,5e2
postać wykładnicza 3,5 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101011110
oktalny (ósemkowy) 536
heksadecymalny (szesnastkowy) 15e

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 5 × 5 × 7
iloczyn potęg czynników 2 × 52 × 7
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 350:
1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175, 350

Przykładowe zdania z użyciem liczby 350​

350 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Taksę w kwocie 350 polskich złotych rozpisuje się słownie na przelewie jako trzysta pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy.
Ta książka ma trzysta pięćdziesiąt stronic.
Z chmur zlatuje akurat może trzysta pięćdziesiąt płatków śniegu.
Zosieńka potrafi stworzyć trzysta pięćdziesiąt wykrętów w sekundę, byleby umotywować roztrzepanie.
W pomieszczeniu upchnie się trzysta pięćdziesiąt przedmiotów.