liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

340 000


słownie

trzysta czterdzieści tysięcy


kwota słownie

trzysta czterdzieści tysięcy złotych

340 000 to 0,34 miliona lub 34% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 660000.

Liczba 340000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 340 000

Notacja

polska konwencja edytorska 340 000
polska konwencja matematyczna 340.​000
notacja naukowa 3,4e5
postać wykładnicza 3,4 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1010011000000100000
oktalny (ósemkowy) 1230040
heksadecymalny (szesnastkowy) 53020

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 17
iloczyn potęg czynników 25 × 54 × 17
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 60
Dzielniki liczby 340000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 20, 25, 32, 34, 40, 50, 68, 80, 85, 100, 125, 136, 160, 170, 200, 250, 272, 340, 400, 425, 500, 544, 625, 680, 800, 850, 1000, 1250, 1360, 1700, 2000, 2125, 2500, 2720, 3400, 4000, 4250, 5000, 6800, 8500, 10000, 10625, 13600, 17000, 20000, 21250, 34000, 42500, 68000, 85000, 170000, 340000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 340000​

Lipa drobnolistna to drzewo, na którym wyrosnąć może aż trzysta czterdzieści tysięcy liści.
Składkę w kwocie 340000 polskich złotych rozpisuje się słownie na przelewie tak: trzysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Ta grań ma około trzysta czterdzieści tysięcy lat.
Figurka odsprzedana była za trzysta czterdzieści tysięcy rupii indonezyjskich.
Nade mną zlatuje może i nawet trzysta czterdzieści tysięcy płatków śniegu.
340000 bajtów to około 332,03 KB.