liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

330


słownie

trzysta trzydzieści


kwota słownie

trzysta trzydzieści złotych

330 to 0,33 tysiąca lub 33% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 670.

Liczba 330​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 330

Notacja

polska konwencja edytorska 330
polska konwencja matematyczna 330
notacja naukowa 3,3e2
postać wykładnicza 3,3 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101001010
oktalny (ósemkowy) 512
heksadecymalny (szesnastkowy) 14a

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 3 × 5 × 11
iloczyn potęg czynników 2 × 3 × 5 × 11
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 16
Dzielniki liczby 330:
1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330

Przykładowe zdania z użyciem liczby 330​

Ten dacyt ma co najmniej trzysta trzydzieści lat.
330 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
W pojemniku zmieści się trzysta trzydzieści gratów.
To tomiszcze ma trzysta trzydzieści kart.
Tam potrafi opracować trzysta trzydzieści bajek na poczekaniu, żeby zatuszować swoje przeoczenia.
Składkę 330 PLN notuje się słownie na przelewie tak: trzysta trzydzieści złotych, 00/100 groszy.