liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

300


słownie

trzysta


kwota słownie

trzysta złotych

300 to 0,3 tysiąca lub 30% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 700.

Liczba 300​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 300

Notacja

polska konwencja edytorska 300
polska konwencja matematyczna 300
notacja naukowa 3e2
postać wykładnicza 3 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 100101100
oktalny (ósemkowy) 454
heksadecymalny (szesnastkowy) 12c

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 3 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 22 × 3 × 52
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 18
Dzielniki liczby 300:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300

Przykładowe zdania z użyciem liczby 300​

Ta rzeka ma minimum trzysta lat.
W ubiegłotygodniowym kwizie zwyciężyła liczba trzysta.
Bożidar da radę ukuć trzysta historii momentalnie, byleby wytłumaczyć nieprzezorność.
300 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Należność 300 PLN podaje się słownie na przelewie tak: trzysta złotych, 00/100 groszy.
Na główce może rosnąć sobie np. trzysta rudych włosów.