liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

3


słownie

trzy


kwota słownie

trzy złote

3 to 0,003 tysiąca lub 0,3% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 997.

Liczba 3​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 3

Notacja

polska konwencja edytorska 3
polska konwencja matematyczna 3
notacja naukowa 3e0
postać wykładnicza 3 × 100
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11
oktalny (ósemkowy) 3
heksadecymalny (szesnastkowy) 3

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 3 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 3:
1, 3

Przykładowe zdania z użyciem liczby 3​

Sumę 3 polskie złote podaje się słownie na przelewie w ten sposób: trzy złote, 00/100 groszy.
Mściwoj ma trzy papugi w gospodarstwie.
Miroład waży trzy kg.
W ostatniej rozgrywce wylosowana została liczba trzy.
W bagażniku można wepchnąć trzy bibeloty.
3 bajty to mniej niż 1 KB (kilobajt).