liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba półpierwsza
[ ? ]

299


słownie

dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć


kwota słownie

dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

299 to 0,299 tysiąca lub 29,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 701.

Liczba 299​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, półpierwszą.

Właściwości liczby 299

Notacja

polska konwencja edytorska 299
polska konwencja matematyczna 299
notacja naukowa 2,99e2
postać wykładnicza 2,99 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 100101011
oktalny (ósemkowy) 453
heksadecymalny (szesnastkowy) 12b

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 13 × 23
iloczyn potęg czynników 13 × 23
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 4
Dzielniki liczby 299:
1, 13, 23, 299

Przykładowe zdania z użyciem liczby 299​

Orientujesz się, czy Dobiegniew oraz Człopa ulokowane są dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć kilometrów od siebie?
W skrzynce upchnie się dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć klekotów.
Nad głowami opada w tej chwili może dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć płatków śniegu.
W ubiegłej rozgrywce zwyciężyła liczba dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć.
Dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zabytków.
299 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).