liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

292


słownie

dwieście dziewięćdziesiąt dwa


kwota słownie

dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote

292 to 0,292 tysiąca lub 29,2% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 708.

Liczba 292​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 292

Notacja

polska konwencja edytorska 292
polska konwencja matematyczna 292
notacja naukowa 2,92e2
postać wykładnicza 2,92 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 100100100
oktalny (ósemkowy) 444
heksadecymalny (szesnastkowy) 124

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 73
iloczyn potęg czynników 22 × 73
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 6
Dzielniki liczby 292:
1, 2, 4, 73, 146, 292

Przykładowe zdania z użyciem liczby 292​

Na główce mogą występować dwieście dziewięćdziesiąt dwa czane włosy.
Z niebios spadają obecnie może dwieście dziewięćdziesiąt dwa płatki śniegu.
292 bajty to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Powiedz mi, Bytów i Terespol są rozmieszczone dwieście dziewięćdziesiąt dwa kilometry pomiędzy sobą?
Ten tytuł ma dwieście dziewięćdziesiąt dwie stronice.
Opłatę 292 złote polskie wpisuje się słownie na blankiecie wpłaty tak: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, 00/100 groszy.