liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

29 000 000 000


słownie

dwadzieścia dziewięć miliardów


kwota słownie

dwadzieścia dziewięć miliardów złotych

29 000 000 000 to 0,029 biliona lub 2,9% biliona, a do pełnego biliona brakuje jeszcze 971000000000.

Liczba 29000000000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 29 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 29 000 000 000
polska konwencja matematyczna 29.​000.​000.​000
notacja naukowa 2,9e10
postać wykładnicza 2,9 × 1010
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1101100000010001000111000100000​0000
oktalny (ósemkowy) 330042161000
heksadecymalny (szesnastkowy) 6c088e200

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 29
iloczyn potęg czynników 29 × 59 × 29
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 200
Dzielniki liczby 29000000000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 29, 32, 40, 50, 58, 64, 80, 100, 116, 125, 128, 145, 160, 200, 232, 250, 256, 290, 320, 400, 464, 500, 512, 580, 625, 640, 725, 800, 928, 1000, 1160, 1250, 1280, 1450, 1600, 1856, 2000, 2320, 2500, 2560, 2900, 3125, 3200, 3625, 3712, 4000, 4640, 5000, 5800, 6250, 6400, 7250, 7424, 8000, 9280, 10000, 11600, 12500, 12800, 14500, 14848, 15625, 16000, 18125, 18560, 20000, 23200, 25000, 29000, 31250, 32000, 36250, 37120, 40000, 46400, 50000, 58000, 62500, 64000, 72500, 74240, 78125, 80000, 90625, 92800, 100000, 116000, 125000, 145000, 156250, 160000, 181250, 185600, 200000, 232000, 250000, 290000, 312500, 320000, 362500, 371200, 390625, 400000, 453125, 464000, 500000, 580000, 625000, 725000, 781250, 800000, 906250, 928000, 1000000, 1160000, 1250000, 1450000, 1562500, 1600000, 1812500, 1856000, 1953125, 2000000, 2265625, 2320000, 2500000, 2900000, 3125000, 3625000, 3906250, 4000000, 4531250, 4640000, 5000000, 5800000, 6250000, 7250000, 7812500, 8000000, 9062500, 9280000, 10000000, 11328125, 11600000, 12500000, 14500000, 15625000, 18125000, 20000000, 22656250, 23200000, 25000000, 29000000, 31250000, 36250000, 40000000, 45312500, 46400000, 50000000, 56640625, 58000000, 62500000, 72500000, 90625000, 100000000, 113281250, 116000000, 125000000, 145000000, 181250000, 200000000, 226562500, 232000000, 250000000, 290000000, 362500000, 453125000, 500000000, 580000000, 725000000, 906250000, 1000000000, 1160000000, 1450000000, 1812500000, 2900000000, 3625000000, 5800000000, 7250000000, 14500000000, 29000000000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 29000000000​

Najmniej dwadzieścia dziewięć miliardów asteroid można wypatrzeć wokół Plutona.
Gdziekolwiek nie spojrzeć tam znajdziesz najmniej dwadzieścia dziewięć miliardów związków chemicznych.
29000000000 bajtów to około 28 320 312,50 KB, lub około 27 656,56 MB, albo około 27,01 GB.