liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

29


słownie

dwadzieścia dziewięć


kwota słownie

dwadzieścia dziewięć złotych

29 to 0,029 tysiąca lub 2,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 971.

Liczba 29​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 29

Notacja

polska konwencja edytorska 29
polska konwencja matematyczna 29
notacja naukowa 2,9e1
postać wykładnicza 2,9 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11101
oktalny (ósemkowy) 35
heksadecymalny (szesnastkowy) 1d

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 29 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 29:
1, 29

Przykładowe zdania z użyciem liczby 29​

Olena ma dwadzieścia dziewięć królików na farmie.
Olek waży dwadzieścia dziewięć kg.
Jesteś pewna, że Ostrzeszów i Ruda Śląska są oddalone o dwadzieścia dziewięć kilometrów pomiędzy sobą?
Na czubku głowy może znajdować się na przykład dwadzieścia dziewięć ciemnych włosów.
29 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Dwadzieścia dziewięć fugirek.