liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

289 000


słownie

dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy


kwota słownie

dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych

289 000 to 0,289 miliona lub 28,9% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 711000.

Liczba 289000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 289 000

Notacja

polska konwencja edytorska 289 000
polska konwencja matematyczna 289.​000
notacja naukowa 2,89e5
postać wykładnicza 2,89 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000110100011101000
oktalny (ósemkowy) 1064350
heksadecymalny (szesnastkowy) 468e8

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 17 × 17
iloczyn potęg czynników 23 × 53 × 172
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 48
Dzielniki liczby 289000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 25, 34, 40, 50, 68, 85, 100, 125, 136, 170, 200, 250, 289, 340, 425, 500, 578, 680, 850, 1000, 1156, 1445, 1700, 2125, 2312, 2890, 3400, 4250, 5780, 7225, 8500, 11560, 14450, 17000, 28900, 36125, 57800, 72250, 144500, 289000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 289000​

Prawda to, że Morąg oraz Kozienice ulokowane są dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy metrów od siebie?
Lokaty kapitału w technologie przyszłości pochłonęły powyżej kwoty: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.
Malowidło odkupione było za zawrotne dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy funtów szterlingów.
Ten filar ma minimum dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy lat.
289000 bajtów to około 282,23 KB.
Pożyczka na wykupienie drewna na dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych przyznana została na czas piętnastu lat.