liczba złożona
liczba parzysta
liczba doskonała
[ ? ]

28


słownie

dwadzieścia osiem


kwota słownie

dwadzieścia osiem złotych

28 to 0,028 tysiąca lub 2,8% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 972.

Liczba 28​ jest liczbą parzystą, złożoną, doskonałą.

Właściwości liczby 28

Notacja

polska konwencja edytorska 28
polska konwencja matematyczna 28
notacja naukowa 2,8e1
postać wykładnicza 2,8 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11100
oktalny (ósemkowy) 34
heksadecymalny (szesnastkowy) 1c

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 7
iloczyn potęg czynników 22 × 7
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 6
Dzielniki liczby 28:
1, 2, 4, 7, 14, 28

Przykładowe zdania z użyciem liczby 28​

Powiedz mi, Myszyniec oraz Września dzieli dwadzieścia osiem jardów różnicy pomiędzy?
Na głowie może wyrosnąć na przykład dwadzieścia osiem blond włosków.
Sumę 28 PLN podaje się słownie na przelewie jako dwadzieścia osiem złotych, 00/100 groszy.
W poprzedniej rozgrywce wylosowana została liczba dwadzieścia osiem.
28 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Dwadzieścia osiem obowiązków.