liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

2 738 000


słownie

dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy


kwota słownie

dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych

2 738 000 to około 0,003 miliarda lub w przybliżeniu 0,27% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 997262000.

Liczba 2738000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 2 738 000

Notacja

polska konwencja edytorska 2 738 000
polska konwencja matematyczna 2.​738.​000
notacja naukowa 2,738e6
postać wykładnicza 2,738 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1010011100011101010000
oktalny (ósemkowy) 12343520
heksadecymalny (szesnastkowy) 29c750

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 37 × 37
iloczyn potęg czynników 24 × 53 × 372
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 60
Dzielniki liczby 2738000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 37, 40, 50, 74, 80, 100, 125, 148, 185, 200, 250, 296, 370, 400, 500, 592, 740, 925, 1000, 1369, 1480, 1850, 2000, 2738, 2960, 3700, 4625, 5476, 6845, 7400, 9250, 10952, 13690, 14800, 18500, 21904, 27380, 34225, 37000, 54760, 68450, 74000, 109520, 136900, 171125, 273800, 342250, 547600, 684500, 1369000, 2738000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 2738000​

2738000 bajtów to około 2 673,83 KB, lub około 2,61 MB.
Kwotę 2738000 PLN notuje się słownie na druku jako dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Obrazy wykupione zostały za zawrotne dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy koron norweskich.
Dokapitalizowanie na zakup wyposażenia w kwocie dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych dane zostało na okres trzynastu lat.
Ta zawiłość ma aż dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy możliwych rozwiązań.
Giełda krajowa uzyskała wczoraj dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy koron duńskich straty.