liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

272 480


słownie

dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt


kwota słownie

dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych

272 480 to około 0,272 miliona lub w przybliżeniu 27,25% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 727520.

Liczba 272480​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 272 480

Notacja

polska konwencja edytorska 272 480
polska konwencja matematyczna 272.​480
notacja naukowa 2,724​8e5
postać wykładnicza 2,724​8 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000010100001100000
oktalny (ósemkowy) 1024140
heksadecymalny (szesnastkowy) 42860

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 13 × 131
iloczyn potęg czynników 25 × 5 × 13 × 131
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 48
Dzielniki liczby 272480:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 26, 32, 40, 52, 65, 80, 104, 130, 131, 160, 208, 260, 262, 416, 520, 524, 655, 1040, 1048, 1310, 1703, 2080, 2096, 2620, 3406, 4192, 5240, 6812, 8515, 10480, 13624, 17030, 20960, 27248, 34060, 54496, 68120, 136240, 272480

Przykładowe zdania z użyciem liczby 272480​

272480 bajtów to około 266,09 KB.
Powiedz mi, Kazimierz Dolny oraz Zaklików znajdują się dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt metrów od siebie?
Pożyczka na kupno części zamiennych na dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych udzielona została na czas ośmiu miesięcy.
Składkę 272480 złotych polskich zapisuje się słownie na przelewie tak: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych, 00/100 groszy.
W poprzedniej grze wylosowana była liczba dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt.
Jabłoń dzika to drzewko, na którym może być ponad dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt liści.