liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

26 955


słownie

dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć


kwota słownie

dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych

26 955 to około 0,027 miliona lub w przybliżeniu 2,7% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 973045.

Liczba 26955​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 26 955

Notacja

polska konwencja edytorska 26 955
polska konwencja matematyczna 26.​955
notacja naukowa 2,695​5e4
postać wykładnicza 2,695​5 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 110100101001011
oktalny (ósemkowy) 64513
heksadecymalny (szesnastkowy) 694b

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 5 × 599
iloczyn potęg czynników 32 × 5 × 599
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 26955:
1, 3, 5, 9, 15, 45, 599, 1797, 2995, 5391, 8985, 26955

Przykładowe zdania z użyciem liczby 26955​

Nad głową zlatuje aktualnie pewnie dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć płatków śniegu.
Na główce może wyrastać nawet dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zdrowych włosów.
Ten wapień ma minimum dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć lat.
26955 bajtów to około 26,32 KB.
Co najmniej dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć ciał niebieskich można wykryć na niebie.
Pożyczka na zakup gazu na dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych przyznana została na termin siedmiu lat.