liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

2 640 001


słownie

dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden


kwota słownie

dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden złotych

2 640 001 to około 0,003 miliarda lub w przybliżeniu 0,26% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 997359999.

Liczba 2640001​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 2 640 001

Notacja

polska konwencja edytorska 2 640 001
polska konwencja matematyczna 2.​640.​001
notacja naukowa 2,640​001e6
postać wykładnicza 2,640​001 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1010000100100010000001
oktalny (ósemkowy) 12044201
heksadecymalny (szesnastkowy) 284881

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 7 × 13 × 67 × 433
iloczyn potęg czynników 7 × 13 × 67 × 433
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 16
Dzielniki liczby 2640001:
1, 7, 13, 67, 91, 433, 469, 871, 3031, 5629, 6097, 29011, 39403, 203077, 377143, 2640001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 2640001​

Giełda usług transportowych osiągnęła przedwczoraj dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden dolarów australijskich dochodu.
Ostatnie wsparcie na odkupienie maszyn roboczych w wysokości dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden złotych dane zostało na okres szesnastu lat.
Panorama odkupiona została za niesamowite dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden funtów szterlingów.
Gdzie by nie zerknąć tam znajduje się co najmniej dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden drobnoustrojów.
Ta zagadka ma aż dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy jeden możliwych rozwiązań.
2640001 bajtów to około 2 578,13 KB, albo około 2,52 MB.